MPSV a MŽP chtějí společně chránit domácnosti před zbytečnými výdaji za vysoké ceny energií

Ministerstvo práce a sociálních věcí v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí si vzalo za své ochránit co největší počet domácností před vysokými cenami energií a zamezit jejich případnému pádu do hrozící energetické chudoby. V rámci meziresortní spolupráce obě ministerstva připravila ucelený informační systém, který nabízí přehledné informace o možnostech úspor energie či finančních příspěvcích státu. Cílem společné kampaně je pomoci domácnostem efektivně redukovat náklady týkající

Situace na trhu s energiemi se rychle mění a vláda na ni musí pružně reagovat. „Uvědomujeme si, že situace týkající se cen energií je pro řadu našich občanů velmi nepřehledná a je třeba pracovat s občany přímo v terénu, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí společnou kampaň s názvem ZkrotímeEnergie.cz. Širokou veřejnost provede úskalím současných vysokých cen energií tak, aby lidé mohli efektivně začít šetřit na jejich spotřebě, což okamžitě pocítí na nižších výdajích za elektřinu a teplo. Naším společným cílem je také usnadnit čerpání příspěvků na bydlení, které pomohou domácnostem překonat letošní strmý růst cen energie,” představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dnes spuštěnou úvodní fázi kampaně ZkrotímeEnergie.CZ.

Vláda podle něj na situaci a rychlé změny v energetice bezprostředně reaguje. Podařilo se jí naplnit zásobníky zemního plynu z více než 90 procent, zabezpečila přístup k zemnímu plynu díky podílu na nizozemském LNG terminálu, osvobodila domácnosti i podniky od plateb na podporované zdroje, rozšířila normativy dávek na bydlení, zavedla stropy cen na elektřinu i plyn a připravuje režim tzv. zranitelného zákazníka či legislativní řešení pro vznik energetických komunit. Všechny tyto kroky pomohou zajistit přijatelné ceny energií pro domácnosti a v případě potřeby i dostupnou adresnou pomoc.

“Šetření energií je nejdostupnějším krokem, které pomůže snížit výdaje za elektřinu a teplo. Současně nabízíme podporu projektů s dlouhodobým efektem. Od začátku krize cen energií raketově roste zájem domácností o podporu pro instalaci solárních elektráren a tepelných čerpadel z Nové zelené úsporám. V rámci společné kampaně chceme také upozornit na přínosy zateplení domů nebo výměny oken. Přínosy pocítí rodiny nejen v nižších účtech za energie, ale v lepším životním prostředí také jejich okolí,” doplňuje cíle kampaně Jan Dusík, náměstek ministryně životního prostředí pro řízení sekce ochrany klimatu. Jen za září 2022 přijala Nová zelená úsporám přes 8 tisíc žádostí, z nichž téměř 6 tisíc jsou projekty na financování domácích fotovoltaických elektráren. Právě fotovoltaika tvoří letos přes polovinu všech podaných žádostí, následují tepelná čerpadla, která tvoří pětinu žádostí. Na zateplení domů připadá na 5 % dosud podaných žádostí.

ZKROTÍMEENERGIE.CZ

V úvodní fázi pomoci se informační kampaň zaměří především na posilování informovanosti o přínosech okamžitých úspor energie, jež mohou ušetřit až pětinu spotřeby domácností. To se projeví rychlým snížením výdajů v řádu tisíců až desetitisíců korun ročně. Souběžně bude kampaň informovat o možnostech systému dávek a zvýšeného příspěvku na bydlení, který pomůže lidem s platbami za vysoké účty za energie.

„Cílem této spolupráce je rychle spustit systém energetického poradenství pro domácnosti. K dispozici budou pracovníci krajských Úřadů práce, kteří domácnostem od listopadu poradí s okamžitými úsporami nebo je nasměrují na odborné poradenství ohledně zateplování budov a využití energie z obnovitelných zdrojů. Počet odborných poradců budeme průběžně zvyšovat ve spolupráci s programy Státního fondu životního prostředí ČR či systémem Energetických konzultačních a informačních středisek,“ uvedl Martin Sedlák, zmocněnec ministra práce a sociálních věcí pro řešení energetické chudoby, který kampaň ZkrotímeEnergie.CZ koordinuje.

V rámci spolupráce se do projektu začínají zapojovat také sociální pracovníci, kteří už nyní ve své každodenní praxi se svými klienty řeší ceny energií a radí jim, jak rychle omezit výdaje za energie. „Také těmto lidem už nyní začínáme nabízet informační servis v podobě praktických informací, letáků a konkrétních řešení, které mohou dále zprostředkovávat svým klientům například z řad seniorů,“ doplnil Marian Jurečka.

„Na podporu projektu se spouští nový informační portál ZkrotímeEnergie.cz, který přehledně provede domácnosti nejdostupnějšími řešeními a nasměruje je také na programy pomoci – ať už na Novou zelenou úsporám, které financuje renovace budov, nebo na programy Ministerstva práce a sociálních věcí, které pomohou nejohroženějším domácnostem zvládnout růst cen za energie. Budou samozřejmě k dispozici také plakáty, rollupy a brožury. Od listopadu pak počítáme se zahájením on-line workshopů,“ doplnil Martin Sedlák.

Kampaň zamíří také přímo mezi domácnosti do regionů. Pilotní lokalitou pro spuštění energetického poradenství se stane Opavsko. Státní fond životní prostředí ČR ve spolupráci s MAS Opavsko zde spustí komplexní informační servis o možnostech okamžitých úspor energie i nastartování přemýšlení nad dlouhodobými projekty pro výrobu domácí zelené energie.

“Společným cílem je 100% pokrytí ohrožených domácností informační podporou okamžitých opatření a nabídkou pomoci při realizaci investičních podpor. S identifikací domácností nejvíce ohrožených energetickou chudobou pomůže Místní akční skupina Opavsko (MAS) ve spolupráci s obcemi, úřady práce, sociálními službami (Charita Opava a Odry),” představuje pilotní projekt energetického poradenství Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

“Ve spolupráci s místními energetickými poradci se zaměříme také na odstranění „bariér“ ve využívání dotačních prostředků v programu Nová zelená úsporám. Jde zejména o pomoc v orientaci v možných podporovaných oblastech, asistenci při elektronickém podání žádosti nebo o dohled nad realizací projektů,” dodává Petr Valdman.

Více informací najdete v této prezentaci a na webových stránkách Zkrotimeenergie.cz.

Máte zájem o úsporu energie a chcete postavit fotovoltaickou elektrárnu? Kontaktujte nás.

Zdroj textu: tisková zpráva, novazelenausporam.cz
Zdroj fotografie: realizace Lagom Energy s.r.o.


Štítky: ceny energiímožnosti úspor za energiepříspěvek na energie od státunová zelená úsporámfotovoltaikasolární panely

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!