Co je to fotovoltaika?

Díky fotovoltaice lze využít produkovanou elektřinu na pokrytí veškerých spotřebičů ve Vaší domácnosti.

Co je to fotovoltaický panel?

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, jež elektromagnetickou energii světla mění v energii elektrickou.

Co je to střídač (měnič / invertor)?

Solární střídač (měnič) je zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý proud, který pak dodává do elektrických rozvodů domu nebo do distribuční sítě. Střídač je srdce každé solární elektrárny, které řídí výrobu energie ze solárních panelů a zároveň monitoruje napětí a frekvenci v síti. Bez střídače (měniče) by nebylo možné energii ze solárních panelů využívat v rozvodech se střídavým proudem. Naše společnost montuje do domácností výhradně hybridní asymetrické střídače, které jsou podporovány dotačním programem NZÚ.

Životnost solárních panelů

Výrobce garantuje záruku na funkčnost mechanických částí panelu 12 let, dále garantuje výrobce výkonnost solárních panelů takovou, že za dobu 25 let neklesne jejich výkon o více než 13,75%. V našich podmínkách lze dosáhnout životnosti i přes 30 let.

Fotovoltaika v zimě

Solární panely fungují i v zimě. Využívají totiž světelnou složku slunečního záření, a tak pro ně není problém vyrábět elektřinu, i když je světlo rozptýlené kvůli mrakům nebo když je chladnější počasí. Z fyzikálního hlediska je dokonce jejich výkon vyšší než v létě, nicméně vhledem k menšímu počtu slunečných dní je výroba energie nižší než v létě.

Dotaci na FVE

Dotační program NZÚ pro rok 2022, podporuje fotovoltaické systémy s akumulací do baterie - a to ve výši 50%, avšak maximálně 205.000Kč. Výši dotací naleznete v sekci CENÍK.

Montáž fotovoltaické elektrárny

V případě střešní krytiny se pod krytinu umístí hliníkové háky na které se instalují hliníkové profily a krytina se opět vrátí na své místo. Na tuto konstrukci se již upevňují panely. V případě ploché střechy se instaluje již připravená hliníková konstrukce. Systém konstrukcí lze upevnit na všechny typy střešních krytin, vč. plechové. Následně se jedná o propojení střešnich panelů se střídačem pomocí chraničky o průměru 32mm s hlavním domovním rozvaděčem (HDR).

Kolik mi FVE ušetří?

Zde hraje roli mnoho faktorů jako je energetická náročnost budovy a další, jako je vaše disciplína využívaní energie v průběhu dne. Lze v průměru ročně ušetřit 65.000,- Kč. Můžeme Vám našimi zkušenostmi v tomto ohledu konkrétně poradit.

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna zhodnocuje Vaši nemovitost, dodává Vám jistotu a soběstačnost. V průměru se fotovoltaická elektrárna sama zaplatí, zhruba po 5-8 letech.

Odpovědnost společnosti vůči poškození

Naše společnost je pojištěná proti odpovědnosti vůči 3. stránam a případná poškození jsou kompenzována přímo pojišťovnou.

Ideální umístění střídače a baterií

Střídač a baterii je nejlepší umístit do pokojové teploty, ideálně hned vedle sebe a obojí co nejblíže hlavnímu domovnímu rozvaděči. Nabízí se nám tedy nejčastěji technická místnost, zádveří, chodba či garáž.

Stín ze sousedova domu či objektu

Náš projektant Vám zpracuje vizualizaci včetně energetického reportu a simulace stínění. Na základě toho jak moc je Vaše střecha zastíněna navrhne vhodné řešení včetně pozice panelů.

Za jak dlouho mi FVE nainstalujete?

Veškeré komponenty máme skladem. Samotnou realizaci jsme schopni spustit do 2-3 měsíců po podpisu smlouvy.